WordmarkSince1924Color

DISTRICT 116

Division / Area Directors 2021 – 2022

Division Directors

DIVISIONNAMEMOBILEEMAIL
AJayakumar Menon, DTM6657 6675jkmar21@gmail.com
BAnita Samanta, DTM5580 7821anitasamanta@gmail.com
CRauf Shahzad Ahmad, DTM5520 7829send.to.rauf@gmail.com
DNevine Kamel, DTM5505 5275nekamel@hotmail.com
EAnupama Kasibhatla, DTM3324 9767akasibhatla@hotmail.com
FSabari Prasad, DTM7726 7490sabariprasadr@yahoo.com
GAlarmel Mangai , DTM5551 7229uma4mangai@gmail.com
HKrishna Saini, DTM5529 1136sainikrishna@gmail.com

Area Directors

AreaNameMobileEmail
Division A
1Zaher Abdul Rahman Saleh6630 2959zaher_a_saleh@hotmail.com
2Shailaja Kiran5540 5840shailajaseri@gmail.com
3Namrata Tawde6616 4357namrata.tawde@yahoo.co.in
4George Phillip Leonardo6661 3138geoleo_13@yahoo.com
Division B
5Navneeth Shetty5528 4192anshetty2000@yahoo.com
6Siby Joseph6655 9157puthenitty@gmail.com
7Zeenathun Nishazeenathunnishasathar@gmail.com
8Anjali Pimpale5500 5964anjalipimple@gmail.com
Division C
9Pradeep Kumar6663 7213padatpradeep@gmail.com
10Uttam Vaidya6698 3007uttamsvaidya@yahoo.co.in
11Lonarlyn Tallod3396 2047lornalyn.tallod@gmail.com
12Zainab Malol 6665 9565zainabzubairmalol@gmail.com
Division D
13Bilal Al Salem7015 2152belsalem@qu.edu.qa
14Bilal Mahmood3367 9217bilal78@gmail.com
15Pradip Sadiye7759 3651pradip.sadiye@gmail.com
16Ghulam Nabi5008 6398ghulam937@gmail.com
Division E
17Damitha Gunawardana5035 7014dameegunawardane@yahoo.com
18Laxmi Sarada5579 0934lakshmi_sarada@hotmail.com
19Deepak Talreja5578 3644talreja2000@yahoo.com
20Akshay Panchal3311 4922travel.leisure05@mannai.com.qa
Division F
21Shanid Kunnammal5525 8665shanidk@gmail.com
22Thirumurughan K3369 5540mahilathirumurugan@gmail.com
23Shehariyas Kandi6699 3359shehariyas.pk@hotmail.com
24Rajakumary Sivakumar5046 1665rajisivakumar@yahoo.com
Division G
25Diana May3399 9851dmtangente@gmail.com
26Shameer P Hassen5537 9527shameerph@gmail.com
27Mohamed Nazik Cader5557 4431mnazikcader@gmail.com
28Deepti Potnis5510 3431deeptiabhay@gmail.com
Division H
29Debaish Sahu6656 7821inspireddebasish@gmail.com
30Madhuri Nandigam5508 5653madhurkanth@gmail.com
31Tapasvi Kumar6678 2272tapasvisolanki@yahoo.co.in
32Priya Sathyavijayan6689 6992minorlazer911@gmail.com